Vinařství V & M Zborovský, Velké Pavlovice

NAŠE VINICE

V katastru Velkých Pavlovic a Bořetic obhospodařujeme tyto vinice:

Vinice Vysoká

Tato vinice o rozloze jen 0,1 ha patří našemu otci. Ten ji vysadil na jaře v roce 1982. Pěstuje zde Frankovku, Modrý Portugal, André, Veltlínské zelené, Neuburské a Muškát moravský. Díky hroznům z tohoto vinohradu jsme se naučili vinařit a vinohradničit. Vinice je na vysokém kopci v katastru Velkých Pavlovic na hranici katastru Němčiček. Krásný výhled na Pálavu, do Rakouska i na Slovensk...

Vinice Lizniperky

Vinici o rozloze 1,3 ha máme v nájmu. Nachází se na terase chráněné před severními větry, která je otevřená na jih a celodenně osluněná. Sprašová půda s písčitohlinitým podložím vytváří jedinečné podmínky pro pěstování Frankovky, kterou zde jako jedinou odrůdu pěstujeme. Je to nejlepší poloha na Frankovku ve Velkých Pavlovicích a troufáme si tvrdit, že i v celé ČR. Hrozny z této vi...

Vinice Bedříšky – Muškát Ottonel

Tuto vinici v trati Staré hory, do které byla zařazena trať Bedříšky máme v pronájmu. Pěstujeme zde jedinou odrůdu Muškát Ottonel o výměře 1,3 ha s cukernatostí každoročně minimálně v kategorii pozdní sběr. Vinohrad se nachází na náhorní rovině nad Velkými Pavlovicemi s ideálním směřováním řádků sever – jih. Kopec na severní straně chrání tuto vinici před omýváním chladnými vět...

Vinice Nadzahrady

Tyto vinohrady, kde pěstujeme jedinou odrůdu Veltlínské zelené máme v pronájmu od dvou majitelů. Jejich výměra je celkem 1,5 ha. Nachází se blízko šlechtitelské stanice na mírném jihozápadním svahu omývaném na podzim teplými fénickými větry. Cukernatost Veltlínského zeleného odsud je vždy v kategoriích pozdní sběr i výběr z hroznů s nádhernou lipověmedovou vůní, které získává velké úsp...

Vinice Trkmanska

Vinice se nachází asi 7 km od sídla firmy na hranicích katastrů Velkých Pavlovic a Bořetic. Je však již v katastru Bořetic. Všechny naše ostatní vinohrady máme v katastru Velkých Pavlovic. Řádky ve vinici mají délku téměř jeden kilometr. Vína odsud jsou velmi zajímavá, protože půdní složení je na začátku vinice úplně jiné než na druhém konci. Na jedné straně réva roste na těžší vod...

Vinice Tramín – Bedříšky

Dříve se tato trať nazývala Bedříšky. Později byla začleněna do trati Staré hory. Vinice má jen 0,2 ha a byla vysazena na jaře v roce 2002. Pěstujeme tady odrůdu Tramín červený. Ačkoliv je vinice na severním svahu, který je proti severním větrům chráněn protějším kopcem, roste tu vynikající aromatický Tramín. Cukernatost je vždy minimálně v pozdním sběru a navíc si v této poloze ...

Vinice Bojanovska

Viniční trať Bojanovska se nachází na hranicích katastrů Velkých Pavlovic a Horních  Bojanovic. Vinici jsme vysadili na jaře v roce 2004 těsně před vstupem do EU. Velmi kvalitní poloha náhorního pozemku mírně svažitého na jih s lehčí černozemí se sprašovým podložím vytváří jedinečné podmínky pro výrobu nejlepších vín. Vinice má výměru 5,3 ha se zastoupením odrůd: Rulandské modré, S...

Vinice Pod Terasou

Viniční trať Lizniperky, dříve Zemník. V této vinici s hlinitopísčitou půdou a sprašovým podložím pěstujeme odrůdu Muškát Ottonel, který díky poloze pozemku dává vínu s mírným zbytkovým cukrem nádhernou jemnou muškátovou vůni s příjemnou kyselinkou. Rozloha vinice je 0,6 ha. Nachází se hned u cesty po pravé straně z Velkých Pavlovic do Němčiček. Výsadba proběhla v dubnu roku 2004....

Vinice Terasa u hájku

Viniční trať Lizniperky, dříve Zemník pojmenované podle odvezené půdy na stavbu blízké dálnice. Rekultivací pozemku vznikla záhřevná terasa s jižní expozicí, na které pěstujeme Rulandské bílé. Půda v této vinici je hlinitopísčitá s pískovcovým podložím. Díky všem jedinečným charakteristikám polohy prosluněné vinice s prohřátou půdou, ze které v noci sálá teplo vyrábíme jedinečné vín...

Vinice U Mazurkové rokle

Viniční trať Lizniperky, dříve Kamence. První vinohrad, který jsme na jaře v roce 2002 vysadili, se nachází za Velkými Pavlovicemi po pravé straně poblíž cesty na Němčičky. Odrůdy Rulandské modré a Chardonnay, které tady pěstujeme na hlinitopísčité až sprašové půdě, dosahují vždy cukernatosti minimálně v pozdním sběru. Rulandské modré roste na mírném jižním svahu a Chardonnay na...

Vinice Crhákova terasa

Viniční trať Lizniperky, která se dříve jmenovala Kamence podle hlinitoštěrkovité až sprašové půdy. Jedna větší a dvě malé  záhřevné terasy otevřené k jihu a chráněné ze severu, dávají pravidelně Rulandské modré ve výběru z hroznů. Vinohrad jsme vysadili na jaře v roce 2002 a patří k těm nejkvalitnějším a nejzáhřevnějším vinicím co máme. Víno odsud je předurčeno pro nejlepší ...

Historie vinařství
na Moravě

Za vlády císaře Próba v letech 276-382 se X. římská legie Vindobona nacházela u někdejšího Mušova pod Pálavou, která zde po sobě kromě jiného zanechala i vinařský nůž. K většímu rozšíření vinařství došlo s příchodem křesťanství v období Velkomoravské říše. Později tomu napomáhaly i klášterní komunity, zejména z řádu Cisterciáků a Premonstrátů. Ti také vysazovali nové vinice. V roce 1355 vydal moravský markrabě Jan Jindřich viniční řád pro Moravu. Na přelomu 15. a 16. století se rychle zvětšovaly plochy moravských vinic. Šlechta měla zájem o peněžní platy z vinic, proto jejich rozvoj podporovala. Měšťané viděli v držení vinohradů, podstatné vylepšení svých živností. I chudina mohla vlastnit menší výměry vinic, protože ty byly svobodným statkem.

Ve druhé polovině 16. stol. se dostávají na Moravu Novokřtěnci, kteří ve vinicích pracovali, a zaváděli nové způsoby výroby vína a pěstování révy. Moravská vína byla známa i v zahraničí. V roce 1539 žádají rakouští vinaři Ferdinanda I. o zákaz dovozu moravských vín do Rakouska. Největší rozmach moravského vinařství byl zaznamenán počátkem 17. století. Spotřeba vína podle odhadů tehdy činila 56 litrů na osobu za rok. Existují písemné zmínky o pěstování révy i v podhůří Jeseníků a u Valašského Meziříčí. V pobělohorském období klesla výměra moravských vinic na jednu třetinu původní rozlohy. Teprve koncem 17. století začíná obnova venkovských vinic. Po napoleonských válkách se dává přednost pivu a levné kořalce z bramborového lihu. Byla zrušena celní hranice mezi Uherskem a Rakouskem a dochází k velké konkurenci vyvolané levnými uherskými víny. Zemědělci se zajímají o výnosnější technické plodiny jako je např. cukrovka a vinic rychle ubývá.

V roce 1890 se poprvé objevuje révokaz v Šatově u Znojma, který parazituje na kořenech a keř pomalu hyne. Proto se ušlechtilé odrůdy révy začaly roubovat na odolné americké podnože. Vinohradníci nákladně rušily staré a vysazovaly nové, roubované vinice. Ve druhé polovině 19. stol. se z Amerického kontinentu dostaly do Evropy stejně jako révokaz houbové choroby – peronospora o oidium. Ošetřování vinic se prodražuje a rozloha vinohradů rychle klesá. V roce 1678 bylo na Moravě 21.053 ha vinic. Kolem roku 2000 to bylo asi 12 000 ha. Před vstupem do Evropské unie díky hektickému vysazování vinic se jejich plocha zvedla na 19 000 haVinařství V&M Zborovský

VINAŘSTVÍ V & M ZBOROVSKÝ   |   VINOTÉKA   |   BURČÁK OD PRAMENE   |   POSEZENÍ VE SKLEPĚ

      © 2010 Vinařství V & M Zborovský   |   webdesign: Huslík
Link:   Boty   |   Jízdní kola   |   Antikvariát   |   Bazény   |   Nábytek